2020-12-20-pramen-zivota-I-25

Oznamy

 

1. Počas Štedrého dňa, si budete môcť z kostola doniesť Betlehemské svetlo.


2. Na Štedrý deň o 18.00 hod. spolu vo farnosti začneme štedrovečernú večeru. Modlitbu nájdete na stránke obce.

 

3. V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny 27.12. bude obnova manželských sľubov. Prosíme manželov, aby si počas sv. omše sadli v kostole vedľa seba.

 

4. V posledný deň roka bude po sv. omši ďakovná pobožnosť. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba Bože, chválime, získa za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

5. Kto sa pri verejnej pobožnosti 1.1. zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Inštrukcie ohľadom bohoslužieb

Verejné bohoslužby od 19.12. do 10.1. budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné.
Okrem toho, zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.
Krsty, pohreby a sobáše sú dovolené.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 25:

Vyhľadávanie