2021-01-04-pramen-zivota-II-01

Oznamy

 

1. Na sviatok Zjavenia Pána, vodu požehnáme takto:
Veriaci si z domu donesú vo fľaši, alebo inej nádobe vodu, v ktorej už bude trošku soli. V rámci sv. omše kňaz požehná vodu, ktorú si doniesli veriaci a potom udelí spoločné požehnanie pre domy a byty farnosti.


2. Počas týchto Vianoc nie je možné zo strany kňaza navštevovať príbytky veriacich a požehnávať ich. Odporúčame veriacim, aby si svoje domovy a príbytky požehnali sami a pokropili ich svätenou vodou.

 

3. Nakoľko koledníci Dobrej noviny nemohli v tomto roku prísť k Vám domov a priniesť dobrú novinu, môžete projekt Dobrej noviny podporiť tak, že do pokladničky, ktorá je vzadu na stolíku v kostole a je označená logom Dobrej noviny, vhodíte peniažky, ktoré budú zaslané na účet, z ktorého sa financujú projekty Dobrej noviny.

 

4. V nedeľu 17.1. je diecézna zbierka na pastoráciu mládeže.

 

5. Oznam pre snúbencov:
Ak chcete v tomto, alebo v budúcom roku uzavrieť sviatosť manželstva, tak sa do konca januára prihláste na predmanželskú náuku u pána farára. Predmanželská náuka bude vo februári počas troch po sebe nasledujúcich sobôt na farskom úrade v Hýľove. Termín náuky Vám včas oznámime.

 

6. Oznam pre rozvedených manželov:
Ak ste uzavreli sviatosť manželstva a ste rozvedení a chcete riešiť Vaše manželstvo, prípadne pristupovať k sviatostiam, obráťte sa prosím na pána farára. Možno nájdeme nejaké spoločné riešenie vašej životnej situácie. Kontakt nájdete dole pod čiarou.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 1:

Vyhľadávanie