Liturgický prehľad Hýľov od 26.4. - 2.5.2021

26.4. (po)

Féria

18.30

ZBP pre Andrejku
(40 r.) a jej rodinu

28.4. (st)

Féria

18.30

Poďakovanie Pánu
Bohu

29.4. (št)

Sv. Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy

18.30

+ Štefan Kolesár

1.5. (so)

Sv. Jozefa, robotníka

17.30

Na úmysel darcu

2.5. (ne)

Piata veľkonočná nedeľa

8.30

Za veriacich

11.00

Na úmysel darcu

Liturgický prehľad Hýľov od 3.5. – 9.5.2021

3.5. (po)

Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov

18.30

Na úmysel darcu

5.5. (st)

Féria

18.30

Na úmysel darcu

7.5. (pi)

Féria

17.30

Za ružencové bratstvo

8.5. (so)

Féria

18.30

Na úmysel darcu

9.5. (ne)

Šiesta veľkonočná
nedeľa

7.30

Za veriacich

10.00

Na úmysel darcu

 

Nedeľa 2.5.

Lektori: Bartolomej Török, Stanislav Bernát 

Upratovanie (1.5.): Jozefína a Bernadeta Jurkové, Gabriela Vapeníková

 

Nedeľa 9.5.

Lektori: rod. Ondreja Bernáta 

Upratovanie (8.5.): rod. Kostková, Emília Jurková, Hedviga Rusnáková

 

Vyhľadávanie