2021-04-23-pramen-zivota-II-2

Oznamy

 

1. Oznam pre snúbencov:
Ak plánujete v tomto, alebo v budúcom roku uzavrieť sviatosť manželstva, prihláste sa do konca budúceho týždňa (do 2.5.) u pána farára na predmanželskú náuku. Predmanželská náuka začne v sobotu 8. 5. 2021 o 9.00 hod.


2. Oznam pre rozvedených manželov:

Ak ste uzavreli sviatosť manželstva v kostole a ste rozvedení a chcete riešiť vaše manželstvo, prípadne pristupovať k sviatostiam, obráťte sa prosím na pána farára. Možno nájdeme nejaké spoločné riešenie vašej životnej situácie.
 

3. Sv. spoveď pred prvým piatkom (7.5.) bude:

Hýľov: pondelok, stredu od 17.30 hod. a v piatok od 17.00 hod.
Bukovec: utorok, štvrtok od 17.00 hod.
Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok (6.5.) od 9.00 hod.

 

4. V mesiaci máj, nezabudnime na Májovú pobožnosť, či už spoločne v kostole, alebo doma v rodine.


5. V nedeľu 9.5. je Deň matiek. Nezabudnime na naše mamky.


6. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol: Hýľov: Sk 38 1100 000000 2624 72 2238

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 2:

Vyhľadávanie