Liturgický prehľad Hýľov od 24.5. - 30.5.2021

24.5. (po)

Preblahoslavenej Panny
Márie, Matky Cirkvi

18.30

+ Margita, Imrich
Kováčoví

26.5. (st)

Sv. Filipa Neriho, kňaza

18.30

Poďakovanie za
udelené dary pre rod.
Petrášovú

27.5. (št)

Nášho Pána Ježiša
Krista, Najvyššieho
a Večného kňaza

18.30

+ Štefan Kolesár

29.5. (so)

Féria

17.30

Poďakovanie za
udelené dary pre rod.
Bénešovú

30.5. (ne)

Najsvätejšej Trojice

8.30

Za veriacich

Liturgický prehľad Hýľov od 31.5. – 6.6.2021

31.5. (po)

Féria

18.30

Na úmysel darcu

2.6. (st)

Féria

18.30

Na úmysel darcu

3.6. (št)

Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi

18.30

Za veriacich

 4.6. (pi)

Féria 17.30 Na úmysel darcu

5.6. (so)

Sv. Bonifáca, biskupa a
mučeníka

18.30

Na úmysel darcu

6.6. (ne)

Desiata nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za veriacich

 

Nedeľa 30.5.

Lektori: Katka Pancáková, Lenka Kozelová 

Upratovanie (29.5.): Anna Kováčová, Mária Durbáková, rod. Franková

 

Nedeľa 6.6.

Lektori: rod. Hájeková 

Upratovanie (5.6.): Iveta Durbáková, Iveta Rusnáková, Marcela Töröková

 

Vyhľadávanie