2021-05-24-pramen-zivota-II-4

Oznamy

 

1. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť zoslania Ducha Svätého, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.


2. V prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď:

    v Hýľove: pondelok, stredu od 17.30 a v piatok od 17.00 hod.
    v Bukovci: utorok od 17.30 a vo štvrtok od 16. 30 hod.


    Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok (3.6.):
    v Bukovci od 9.00 hod.
    v Hýľove od 10.00 hod.
 

3. Vo štvrtok (3.6.) bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

 

4. Veriaci, ktorý sa na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

5. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol: Hýľov: Sk 38 1100 000000 2624 72 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 4:

Vyhľadávanie