Liturgický prehľad Hýľov od 7.6. - 13.6.2021

7.6. (po)

Féria

18.30

+ Valika Jurková
(1.výr.)

9.6. (st)

Féria

18.30

+ Imrich, Justína
Hluškoví

10.6. (št)

Féria

18.30

+ Janka, Dagmar,
Ladislav

11.6. (pia)

Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho

17.30

Na úmysel darcu

12.6. (so)

Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie

17.30

+ Jarmila, Jozef,
+ starí rodičia

13.6. (ne)

Jedenásta nedeľa
v cezročnom období

8.30

Za veriacich

Liturgický prehľad Hýľov od 14.6. – 20.6.2021

14.6. (po)

Féria

18.30

+ Vlastimil

16.6. (st)

Féria

18.30

+ Štefan, Katarína
Šavlíkoví

17.6. (št)

Féria

18.30

ZBP pre
rod. Findorákovú č.108

19.6. (so)

Féria

18.30

Na úmysel darcu

20.6. (ne)

Dvanásta nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za veriacich

 

Nedeľa 13.6.

Lektori: rod. Harmanová 

Upratovanie (12.6.): Adriana Štefanovičová, Milena Harmanová, Viera Findoráková

 

Nedeľa 20.6.

Lektori: Simona Kováčová, Tatiana Chovanová 

Upratovanie (19.6.): Jaroslava Šavlíková, Eva Hlušková, Iveta Fuziová

 

Vyhľadávanie