2021-06-06-pramen-zivota-II-5

Oznamy

 

1. V piatok (11.6.) na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti.
V Hýľove bude vyložená Oltárna sviatosť od 8.45 hod. do večernej sv. omše. V Bukovci bude vyložená Oltárna sviatosť od 9.00 hod. do večernej sv. omše.


2. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

3. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol: Hýľov: Sk 38 1100 000000 2624 72 2238

  

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 5:

Vyhľadávanie