Liturgický prehľad Hýľov od 25.10. - 31.10.2021

25.10. (po)

Féria

18.00

+ Margita Kováčová

27.10. (st)

Féria

18.00

Na úmysel darcu

28.10. (štv)

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

18.00

Na úmysel darcu

30.10. (so)

Féria

18.00

+ Štefan, Helena, Milan Jurkoví

31.10. (ne)

Tridsiata prvá nedeľa
v cezročnom období
8.30 Za veriacich
11.00 Na úmysel darcu

Liturgický prehľad Hýľov od 1.11. – 7.11.2021

1.11. (po)

Všetkých svätých

8.30

Za veriacich

2.11. (ut)

Spomienka na všetkých
zosnulých veriacich

17.00

Za zosnulých

3.11. (st)

Sv. Martina de Porres, rehoľníka 18.00 + Mária a Ondrej
Findorákoví

4.11. (štv)

Sv. Katola
Boromejského, biskupa
18.00 + Estera, Pavol, Pavol
Pancákoví

5.11. (pia)

Féria 17.00 Za ružencové bratstvo

6.11. (so)

Féria 17.00 Na úmysel darcu

7.11. (ne)

Tridsiata druhá nedeľa
v cezročnom období
7.30 Za veriacich

10.00

Na úmysel darcu

 

Nedeľa 31.10.

Lektori: Katka Pancáková, Lenka Kozelová

Upratovanie (30.10.): Adriana Hužvárová, rod. Slávošová, rod. Petrášová

 

Všetkých svätých 1.11.

Lektori: Stanislav Bernát, Bartolomej Török 

 

Nedeľa 7.11.

Lektori: rod. Slavošová 

Upratovanie (6.11.): rod. Findoráková, rod. Oravcová, Marta Harmanová

 

Vyhľadávanie