Liturgický prehľad Hýľov od 8.11. - 14.11.2021

8.11. (po)

Féria

18.00

+ Michal, Anna
Šavlíkoví

10.11. (st)

Sv. Leva Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi

18.00

+ Justína Hlušková

11.11. (štv)

Sv. Martina z Tours, biskupa Šimona a Júdu, apoštolov

18.00

+ Imrich Brada

13.11. (so)

Féria 18.00 + Vincent Petrík, kňaz

 

14.11. (ne)

 

Tridsiata tretia nedeľa
v cezročnom období
8.30 Za veriacich
11.00 Za ZBP pre rodinu Petra
Harmana

Liturgický prehľad Hýľov od 15.11. – 21.11.2021

15.11. (po)

Sv. Alberta Veľkého,
biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

Za ZBP pre rod.
Gabriela Petríka

17.11. (st)

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky

18.00

+ Jozef, Ladislav,
Alžbeta Bernátoví

18.11. (štv)

Féria 18.00 + Johana Oravcová

20.11. (so)

Bl. Anny Kolesárovej,
panny a mučenice
17.00 Za ZBP pre Vladimíra
a Emíliu Jurkových
(45. výr. sobáša)

 

21.11. (ne)

 

Tridsiata štvrtá nedeľa
v cezročnom období
Krista Kráľa
7.30 Za veriacich

10.00

Na úmysel darcu

 

Nedeľa 14.11.

Lektori: rod. Harmanová (úmysel sv. omše)

Upratovanie (13.11.): rod. Slávošová, Margita Vilagiová, Dana Urbanová

 

Nedeľa 21.11.

Lektori: rod. Petrášová 

Upratovanie (20.11.): rod. Petríková č. 43, rod. Petríková č.139, Jozefína Jurková

 

Vyhľadávanie