2021-11-05-pramen-zivota-II-16

Oznamy

1. Na výročie posviacky Lateránskej baziliky, od poludnia 8.11. do polnoci 9.11. môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám (v našom prípade DÓM sv. Alžbety v Košiciach) a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha.


2. V nedeľu 14.11. je 5. Svetový deň chudobných, tento deň ustanovil pápež František. Celé kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.


3. V nedeľu 14.11. bude „Dobročinná zbierka sv. Alžbety“.

 

4. Na sviatok Krista Kráľa v nedeľu 21.11. sa vo všetkých kostoloch koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

 

5. Kto sa v nedeľu Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

6. Na budúcu nedeľu 14.11. bude prvé farské synodálne stretnutie. V Hýľove v kostole o 14.30 hod. a v Bukovci v kostole o 16.00 hod. Všetci ste na toto stretnutie pozvaní. Pozývame aj tých, ktorí nechodia do kostola. Pozývame tiež tých, čo sú mimo Cirkvi, lebo chceme počuť ich názor na pôsobenie Cirkvi v tomto prostredí. Chceme počuť váš názor na to, v čom Cirkev zaostáva za svojím poslaním a hlavne nás budú zaujímať konštruktívne návrhy a riešenia.


7. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:

Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 16:

Vyhľadávanie