Liturgický prehľad Hýľov od 22.11. - 28.11.2021

22.11. (po)

Sv. Cecílie, panny a mučenice

18.00

+ Margita Kováčová

24.11. (st)

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

18.00

+ Katarína a ostatní
zosnulí z rod. Bolnovej

 

25.11. (štv)

 

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 18.00 Na úmysel darcu

27.11. (so)

Féria 18.00 + Ondrej, Mária Makoví

28.11. (ne)

Prvá adventná nedeľa 8.30 Za veriacich
11.00 Na úmysel darcu

Liturgický prehľad Hýľov od 29.11. – 5.12.2021

29.11. (po)

Féria

18.00

Na úmysel darcu

1.12. (st)

Féria 18.00 Na úmysel matky – prosba o ZBP pre rodinu

 

3.12. (pia)

 

Sv. Františka
Xaverského, kňaza
17.00 Za ružencové bratstvo

4.12. (so)

Sv. Barbory, panny a mučenice 17.00 Na úmysel darcu

5.12. (ne)

Druhá adventná nedeľa
Odpustová slávnosť sv. Barbory
7.30 Za veriacich

11.00

Na úmysel darcu

14.00

Výmena ružencových
tajomstiev

 

Nedeľa 28.11.

Lektori: Veronika Rusnáková, Katarína Pancáková

Upratovanie (27.11.): Bernadeta Jurková, Mária Rusnáková, Jana Kostková

 

Nedeľa 5.12.

Lektori: Ondrej a Jana Bernátoví 

Upratovanie (4.12.): Emília Jurková, Hedviga Rusnáková, Anna Kováčová

 

Vyhľadávanie