2021-11-19-pramen-zivota-II-17

Oznamy

1. Na budúcu nedeľu (28.11) bude jesenná zbierka na Charitu.


2. Sv. spoveď pred prvým piatkom (v Hýľove aj pred odpustom) bude takto:
     Hýľov: pondelok (29.11.) od 17.00 hod.
               stredu (1.12) od 17.00 hod.
               piatok (3. 12.) od 16.30 hod.
     Bukovec: utorok (30.11) od 16.30 hod
                   štvrtok (2.12.) od 16.30 hod.


3. Chorých budeme spovedať vo štvrtok (2.12.) od 9.00 hod.

 

4. Na prvú nedeľu mesiaca (5.12.) bude popoludní výmena ružencových tajomstiev.

 

5. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:

    Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 17:

Vyhľadávanie