Liturgický prehľad Hýľov od 20.12. - 26.12.2021

20.12. (po)

Féria

18.00

+ Justína Hlušková

22.12. (st)

Féria

18.00

+ Margita Kováčová

24.12. (pia)

Vigília Narodenia Pána 24.00 Poďakovanie Pánu Bohu
a k úcte Ducha Svätého

25.12. (so)

Slávnosť Narodenia Pána 10.30 Za veriacich

26.12. (ne)

Svätej rodiny – Ježiša,
Márie a Jozefa
8.30 Za ZBP pre Martu
Petríkovú

Liturgický prehľad Hýľov od 27.12.2021 – 2.1.2022

27.12. (po)

Sv. Jána, apoštola a
evanjelistu

18.00

+ Štefan Kolesár

29.12. (st)

Oktáva narodenia Pána 18.00 + Jozef, Štefan, Mária
Kolesároví

30.12. (št)

Oktáva narodenia Pána 18.00 Za našich predkov

31.12. (pia)

Sv. Silvestra, pápeža 16.30 Za veriacich

1.1. (so)

Panny Márie Bohorodičky

9.00 Za veriacich

2.1. (ne)

Druhá nedeľa po narodení Pána

10.00 Za veriacich

 

Lektori:
25.12.2021 (prvý sviatok vianočný):
Milena a Peter Harmanoví
1.1.2022:
rod. Petrašová
2.1.2022:
rod. Pancáková

 

Upratovanie:
23.12.2021: Iveta Rusnáková, Marcela Töröková, Adriana Štefanovičová
31.12.2021: Mária Durbáková, Iveta Durbáková, rod. Franková

 

Vyhľadávanie