2021-12-19-pramen-zivota-II-18

Oznamy

1. Ak chcete prijať sviatosť zmierenia pred Vianocami, tak Vám ponúkame možnosť:
     Hýľov: nedeľa 19.12. od 14.00 hod do 15.00 hod.
               pondelok 20.12. od 16.00 hod. do 20.00 hod.
               stredu 22.12. od 17.00 hod. aj po sv. omši.
     Bukovec: nedeľa 19.12. od 15.00 hod. do 16.30 hod.
               utorok 21.12. od 16.00 hod. do 20.00 hod.
               štvrtok 23.12. od 17.00 hod. aj po sv. omši.


2. V piatok 24.12.2021 od 9.00 hod. si budete môcť z kostola odniesť Betlehemské svetlo.


3. V kostole na stolíku je Štedrovečerná liturgia pre rodinu.

 

4. Úplné odpustky môžeme získať v posledný deň v roku, ako aj prvý deň v roku.

 

5. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:

    Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 18:

Vyhľadávanie