Liturgický prehľad Hýľov od 3.1. - 9.1.2022

3.1. (po)

Najsvätejšieho mena Ježiš

18.00

+ Terézia Šavliková
(1. výr.)

5.1. (st)

Féria

18.00

+ Imrich Oršík

6.1. (št)

Zjavenie Pána
Troch Kráľov
8.30 Za veriacich

 

7.1. (pia)

 

Féria 17.00 Za ružencové bratstvo

8.1. (so)

Féria 18.00 + Peter, Kristína,
František, Margita

9.1. (ne)

Tretia nedeľa po narodení Pána; Krst Pána 8.30 ZBP pre Štefana

Liturgický prehľad Hýľov od 10.1. – 16.1.2022

10.1. (po)

Féria

18.00

+ Viera

12.1. (st)

Féria 18.00 + Igor

13.1. (št)

Féria 18.00 Za ZBP pre rod. Lackovú

15.1. (so)

Féria 17.00 Za ZBP pre Máriu

16.1. (ne)

Druhá nedeľa
v cezročnom období

10.00 Za veriacich

 

Troch Kráľov 6.1.2022

Lektori: Jaroslav a Mária Šavlíkoví

 

Nedeľa 9.1.2022

Lektori: Viktor a Martina Hájekoví

Upratovanie (8.1.): Milena Harmanová, Viera Findoráková, Jaroslava Šavlíková

 

Nedeľa 16.1.2022

Lektori: Natália Töröková, Nina De Biase

Upratovanie (15.1.): Eva Hlušková, Iveta Fúziová, Mária Jurková

Vyhľadávanie