2022-01-01-pramen-zivota-III-01

Oznamy

1. Ak chcete prijať sviatosť zmierenia pred prvým piatkom, môžete tak urobiť pol hodiny pred každou sv. omšou počas týždňa.
    
2. Sv. spoveď chorých, bude vo februárovom prvopiatkovom týždni.


3. Na slávnosť Zjavenia Pána – Troch Kráľov pri sv. omši budeme požehnávať trojkráľovú vodu. Môžete si doniesť nádobu, aby ste si posvätenou vodou požehnali svoje domovy. Text požehnania nájdete v kostole, vzadu na stolíku.

 

4. Ak máte novopostavený dom a chcete, aby ho prišiel požehnať kňaz, tak to prosím nahláste v sakristii kostola do 6.1.. Na sviatok Troch Kráľov popoludní by sme vám prišli požehnať váš nový dom.

 

5. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.
Centrom celého liturgického roka je Veľkonočná nedeľa, ktorá bude v tomto roku 17. apríla.
Z Veľkej noci pramenia všetky posvätné dni:
   Popolcová streda 2. marca,
   Nanebovstúpenie Pána 26. mája,
   Zoslanie Ducha Svätého 5. júna,
   Prvá adventná nedeľa 27. novembra.
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, nech je neprestajná chvála na veky vekov. Amen

 

6. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:

    Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. III, č. 1:

Vyhľadávanie