Liturgický prehľad Hýľov od 17.1. - 23.1.2022

17.1. (po)

Sv. Antona, opáta

18.00

+ František, Agnesa Saboloví

19.1. (st)

Féria

18.00

+ Daniel, Anna,
Ľudovít Pastoroví

20.1. (št)

Féria 18.00 + Johana Oravcová (1. výr.)

22.1. (so)

Sv. Vincenta, diakona a
mučeníka
18.00 + Margita Kováčová (1. výr.)

23.1. (ne)

Tretia nedeľa
v cezročnom období
8.30 ZBP pre Jaroslavu Šavlikovú (60 r.)

Liturgický prehľad Hýľov od 24.1. – 30.1.2022

24.1. (po)

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

+ Blažej Kováč

26.1. (st)

Sv. Timoteja a Títa, biskupov 18.00 + Vincent, Katarína,
Ján Findorákoví

27.1. (št)

Sv. Angely Merici, panny 18.00 Bartolomej, Božena Törökoví, Katarína Šavlíková

29.1. (so)

Féria 17.00 Za ZBP pre Ľubicu Petríkovú

30.1. (ne)

Štvrtá nedeľa
v cezročnom období

10.00 Za veriacich

 

Nedeľa 23.1.2022

Lektori: Veronika Rusnáková, Katarína Pancáková

Upratovanie (22.1.): Aneta Kuzmová, Monika Štefanovičová, Mária Šavliková

 

Nedeľa 30.1.2022

Lektori: Bartolomej Török, Stanislav Bernát

Upratovanie (29.1.): Eva Findoraková, Valika Oršíková, Slávka Kozelová

Vyhľadávanie