2022-01-17-pramen-zivota-III-02

Oznamy

1. Je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
    Nielen modlitbou napomôžme jednote kresťanov.
    
2. Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva v roku 2022, nech sa prihlásia u duchovného otca do konca januára na predmanželskú náuku. Snúbenecká náuka bude pozostávať z poučenia manželov o manželskom a rodinnom živote, lekára o plánovaní manželského a rodinného života a psychológa, kde sa bude hovoriť o komunikácii v manželstve a o výchove detí. Kňaz bude rozoberať duchovný život v rodine a potrebu sviatosti pre manželstvo.
   Náuka začne vo februári.
   Termín začatia náuky upresníme v budúcom čísle časopisu.

 

3. Ďakujeme tým, ktorí nás podporujú; cez účet.

    Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:

    Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. III, č. 2:

Vyhľadávanie