2021-06-06-pramen-zivota-II-5

Oznamy

 

1. V piatok (11.6.) na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti.
V Hýľove bude vyložená Oltárna sviatosť od 8.45 hod. do večernej sv. omše. V Bukovci bude vyložená Oltárna sviatosť od 9.00 hod. do večernej sv. omše.


2. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

3. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol: Hýľov: Sk 38 1100 000000 2624 72 2238

  

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 5:

Liturgický prehľad Hýľov od 7.6. - 13.6.2021

7.6. (po)

Féria

18.30

+ Valika Jurková
(1.výr.)

9.6. (st)

Féria

18.30

+ Imrich, Justína
Hluškoví

10.6. (št)

Féria

18.30

+ Janka, Dagmar,
Ladislav

11.6. (pia)

Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho

17.30

Na úmysel darcu

12.6. (so)

Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie

17.30

+ Jarmila, Jozef,
+ starí rodičia

13.6. (ne)

Jedenásta nedeľa
v cezročnom období

8.30

Za veriacich

Liturgický prehľad Hýľov od 14.6. – 20.6.2021

14.6. (po)

Féria

18.30

+ Vlastimil

16.6. (st)

Féria

18.30

+ Štefan, Katarína
Šavlíkoví

17.6. (št)

Féria

18.30

ZBP pre
rod. Findorákovú č.108

19.6. (so)

Féria

18.30

Na úmysel darcu

20.6. (ne)

Dvanásta nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za veriacich

 

Nedeľa 13.6.

Lektori: rod. Harmanová 

Upratovanie (12.6.): Adriana Štefanovičová, Milena Harmanová, Viera Findoráková

 

Nedeľa 20.6.

Lektori: Simona Kováčová, Tatiana Chovanová 

Upratovanie (19.6.): Jaroslava Šavlíková, Eva Hlušková, Iveta Fuziová

 

2021-05-24-pramen-zivota-II-4

Oznamy

 

1. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť zoslania Ducha Svätého, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.


2. V prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď:

    v Hýľove: pondelok, stredu od 17.30 a v piatok od 17.00 hod.
    v Bukovci: utorok od 17.30 a vo štvrtok od 16. 30 hod.


    Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok (3.6.):
    v Bukovci od 9.00 hod.
    v Hýľove od 10.00 hod.
 

3. Vo štvrtok (3.6.) bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

 

4. Veriaci, ktorý sa na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

5. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol: Hýľov: Sk 38 1100 000000 2624 72 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 4:

Liturgický prehľad Hýľov od 24.5. - 30.5.2021

24.5. (po)

Preblahoslavenej Panny
Márie, Matky Cirkvi

18.30

+ Margita, Imrich
Kováčoví

26.5. (st)

Sv. Filipa Neriho, kňaza

18.30

Poďakovanie za
udelené dary pre rod.
Petrášovú

27.5. (št)

Nášho Pána Ježiša
Krista, Najvyššieho
a Večného kňaza

18.30

+ Štefan Kolesár

29.5. (so)

Féria

17.30

Poďakovanie za
udelené dary pre rod.
Bénešovú

30.5. (ne)

Najsvätejšej Trojice

8.30

Za veriacich

Liturgický prehľad Hýľov od 31.5. – 6.6.2021

31.5. (po)

Féria

18.30

Na úmysel darcu

2.6. (st)

Féria

18.30

Na úmysel darcu

3.6. (št)

Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi

18.30

Za veriacich

 4.6. (pi)

Féria 17.30 Na úmysel darcu

5.6. (so)

Sv. Bonifáca, biskupa a
mučeníka

18.30

Na úmysel darcu

6.6. (ne)

Desiata nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za veriacich

 

Nedeľa 30.5.

Lektori: Katka Pancáková, Lenka Kozelová 

Upratovanie (29.5.): Anna Kováčová, Mária Durbáková, rod. Franková

 

Nedeľa 6.6.

Lektori: rod. Hájeková 

Upratovanie (5.6.): Iveta Durbáková, Iveta Rusnáková, Marcela Töröková

 

 

2021-05-10-pramen-zivota-II-3

2021-04-23-pramen-zivota-II-2

2021-01-04-pramen-zivota-II-01

2020-12-20-pramen-zivota-I-25

Vyhľadávanie