2022-01-17-pramen-zivota-III-02

Oznamy

1. Je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
    Nielen modlitbou napomôžme jednote kresťanov.
    
2. Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva v roku 2022, nech sa prihlásia u duchovného otca do konca januára na predmanželskú náuku. Snúbenecká náuka bude pozostávať z poučenia manželov o manželskom a rodinnom živote, lekára o plánovaní manželského a rodinného života a psychológa, kde sa bude hovoriť o komunikácii v manželstve a o výchove detí. Kňaz bude rozoberať duchovný život v rodine a potrebu sviatosti pre manželstvo.
   Náuka začne vo februári.
   Termín začatia náuky upresníme v budúcom čísle časopisu.

 

3. Ďakujeme tým, ktorí nás podporujú; cez účet.

    Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:

    Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. III, č. 2:

Liturgický prehľad Hýľov od 17.1. - 23.1.2022

17.1. (po)

Sv. Antona, opáta

18.00

+ František, Agnesa Saboloví

19.1. (st)

Féria

18.00

+ Daniel, Anna,
Ľudovít Pastoroví

20.1. (št)

Féria 18.00 + Johana Oravcová (1. výr.)

22.1. (so)

Sv. Vincenta, diakona a
mučeníka
18.00 + Margita Kováčová (1. výr.)

23.1. (ne)

Tretia nedeľa
v cezročnom období
8.30 ZBP pre Jaroslavu Šavlikovú (60 r.)

Liturgický prehľad Hýľov od 24.1. – 30.1.2022

24.1. (po)

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

+ Blažej Kováč

26.1. (st)

Sv. Timoteja a Títa, biskupov 18.00 + Vincent, Katarína,
Ján Findorákoví

27.1. (št)

Sv. Angely Merici, panny 18.00 Bartolomej, Božena Törökoví, Katarína Šavlíková

29.1. (so)

Féria 17.00 Za ZBP pre Ľubicu Petríkovú

30.1. (ne)

Štvrtá nedeľa
v cezročnom období

10.00 Za veriacich

 

Nedeľa 23.1.2022

Lektori: Veronika Rusnáková, Katarína Pancáková

Upratovanie (22.1.): Aneta Kuzmová, Monika Štefanovičová, Mária Šavliková

 

Nedeľa 30.1.2022

Lektori: Bartolomej Török, Stanislav Bernát

Upratovanie (29.1.): Eva Findoraková, Valika Oršíková, Slávka Kozelová

2022-01-01-pramen-zivota-III-01

Oznamy

1. Ak chcete prijať sviatosť zmierenia pred prvým piatkom, môžete tak urobiť pol hodiny pred každou sv. omšou počas týždňa.
    
2. Sv. spoveď chorých, bude vo februárovom prvopiatkovom týždni.


3. Na slávnosť Zjavenia Pána – Troch Kráľov pri sv. omši budeme požehnávať trojkráľovú vodu. Môžete si doniesť nádobu, aby ste si posvätenou vodou požehnali svoje domovy. Text požehnania nájdete v kostole, vzadu na stolíku.

 

4. Ak máte novopostavený dom a chcete, aby ho prišiel požehnať kňaz, tak to prosím nahláste v sakristii kostola do 6.1.. Na sviatok Troch Kráľov popoludní by sme vám prišli požehnať váš nový dom.

 

5. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.
Centrom celého liturgického roka je Veľkonočná nedeľa, ktorá bude v tomto roku 17. apríla.
Z Veľkej noci pramenia všetky posvätné dni:
   Popolcová streda 2. marca,
   Nanebovstúpenie Pána 26. mája,
   Zoslanie Ducha Svätého 5. júna,
   Prvá adventná nedeľa 27. novembra.
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, nech je neprestajná chvála na veky vekov. Amen

 

6. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:

    Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. III, č. 1:

Liturgický prehľad Hýľov od 3.1. - 9.1.2022

3.1. (po)

Najsvätejšieho mena Ježiš

18.00

+ Terézia Šavliková
(1. výr.)

5.1. (st)

Féria

18.00

+ Imrich Oršík

6.1. (št)

Zjavenie Pána
Troch Kráľov
8.30 Za veriacich

 

7.1. (pia)

 

Féria 17.00 Za ružencové bratstvo

8.1. (so)

Féria 18.00 + Peter, Kristína,
František, Margita

9.1. (ne)

Tretia nedeľa po narodení Pána; Krst Pána 8.30 ZBP pre Štefana

Liturgický prehľad Hýľov od 10.1. – 16.1.2022

10.1. (po)

Féria

18.00

+ Viera

12.1. (st)

Féria 18.00 + Igor

13.1. (št)

Féria 18.00 Za ZBP pre rod. Lackovú

15.1. (so)

Féria 17.00 Za ZBP pre Máriu

16.1. (ne)

Druhá nedeľa
v cezročnom období

10.00 Za veriacich

 

Troch Kráľov 6.1.2022

Lektori: Jaroslav a Mária Šavlíkoví

 

Nedeľa 9.1.2022

Lektori: Viktor a Martina Hájekoví

Upratovanie (8.1.): Milena Harmanová, Viera Findoráková, Jaroslava Šavlíková

 

Nedeľa 16.1.2022

Lektori: Natália Töröková, Nina De Biase

Upratovanie (15.1.): Eva Hlušková, Iveta Fúziová, Mária Jurková

2021-12-19-pramen-zivota-II-18

Oznamy

1. Ak chcete prijať sviatosť zmierenia pred Vianocami, tak Vám ponúkame možnosť:
     Hýľov: nedeľa 19.12. od 14.00 hod do 15.00 hod.
               pondelok 20.12. od 16.00 hod. do 20.00 hod.
               stredu 22.12. od 17.00 hod. aj po sv. omši.
     Bukovec: nedeľa 19.12. od 15.00 hod. do 16.30 hod.
               utorok 21.12. od 16.00 hod. do 20.00 hod.
               štvrtok 23.12. od 17.00 hod. aj po sv. omši.


2. V piatok 24.12.2021 od 9.00 hod. si budete môcť z kostola odniesť Betlehemské svetlo.


3. V kostole na stolíku je Štedrovečerná liturgia pre rodinu.

 

4. Úplné odpustky môžeme získať v posledný deň v roku, ako aj prvý deň v roku.

 

5. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:

    Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 18:

Liturgický prehľad Hýľov od 20.12. - 26.12.2021

20.12. (po)

Féria

18.00

+ Justína Hlušková

22.12. (st)

Féria

18.00

+ Margita Kováčová

24.12. (pia)

Vigília Narodenia Pána 24.00 Poďakovanie Pánu Bohu
a k úcte Ducha Svätého

25.12. (so)

Slávnosť Narodenia Pána 10.30 Za veriacich

26.12. (ne)

Svätej rodiny – Ježiša,
Márie a Jozefa
8.30 Za ZBP pre Martu
Petríkovú

Liturgický prehľad Hýľov od 27.12.2021 – 2.1.2022

27.12. (po)

Sv. Jána, apoštola a
evanjelistu

18.00

+ Štefan Kolesár

29.12. (st)

Oktáva narodenia Pána 18.00 + Jozef, Štefan, Mária
Kolesároví

30.12. (št)

Oktáva narodenia Pána 18.00 Za našich predkov

31.12. (pia)

Sv. Silvestra, pápeža 16.30 Za veriacich

1.1. (so)

Panny Márie Bohorodičky

9.00 Za veriacich

2.1. (ne)

Druhá nedeľa po narodení Pána

10.00 Za veriacich

 

Lektori:
25.12.2021 (prvý sviatok vianočný):
Milena a Peter Harmanoví
1.1.2022:
rod. Petrašová
2.1.2022:
rod. Pancáková

 

Upratovanie:
23.12.2021: Iveta Rusnáková, Marcela Töröková, Adriana Štefanovičová
31.12.2021: Mária Durbáková, Iveta Durbáková, rod. Franková

 

 

Duchovný otec Pavol oznamuje, že na základe nariadenia vlády sa od dnešného dňa rušia sv. omše v kostole.
Vaše úmysly sv. omší, ktoré ste si objednali, budú slúžené každý deň o 17.00 hod. a môžete sa ich zúčastniť cez internet na YouTube kanáli Kostol sv. Anny Bukovec.
 

Stream sv. omší nájdete pod názvom Kostol sv. Anny Bukovec, ktorý je na YouTube kanáli:

https://www.youtube.com/channel/UCo7qu6-0-dBQCS446v8GLmg/videos

 

 

Ak by niekto z vás potreboval ísť na sv. spoveď alebo sv. prijímanie, môže ich individuálne prijať po osobnom dohovore s duchovným otcom.
Ak by ste potrebovali akúkoľvek službu od duchovného otca, môžete ho kedykoľvek kontaktovať.
Kontakty: 055 69 67 157, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Každému z vás prajem silu k životu, aby ste vedeli zvládnuť všetko, čo k vám život prinesie. Prajem vám zdravie tela, pokoj srdca a ostávam pri vás skrze modlitbu k Bohu, ktorý je plný lásky a dobra voči každému z nás.
V týchto náročných časoch na vás myslí duchovný otec Pavol.

 

2021-11-19-pramen-zivota-II-17

Vyhľadávanie