Zverejňujeme záverečný účet obce k 31. 12. 2018:

Vyhľadávanie