Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice.

O Z N A M – dôležité upozornenie !!!

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných - aj neregistrovaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných (AMO), že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na telefónne číslo 055/7961811 alebo  mobilné číslo 0911888267 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

 

Do nárazníkovej zóny patrí okrem iných okresov aj mesto Košice aj jeho okolie.

 

Podrobnosti o africkom more ošípaných aj zoznam povinností chovateľov ošípaných nájdete na tejto stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Krátky prehľad je v tomto letáku.

 

Vyhľadávanie