Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

touto cestou Vás chceme poprosiť o pomoc pre našu MŠ - a to formou venovania 2% zo zaplatenej dane.
Za posledné roky boli tieto peniaze použité na zakúpenie kvalitných didaktických pomôcok, ktoré v plnej miere pomáhajú rozvíjať u detí všestranný rozvoj ich osobnosti. Finančné prostriedky, získané touto formou budú v tomto roku využité na obohatenie telovýchovného náradia - rebriny, švédska debna a pod.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli venovať svoje dve percentá z dane práve našej MŠ.

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole Hýľov.

 

návod: http://www.ms-hylov.estranky.sk/clanky/2--.html

 

tlačivo: