Obec Hýľov zverejňuje zámer predaja vlastníctva majetku obce - záhrady. Celé znenie zámeru je v tomto dokumente.

Vyhľadávanie