Riaditeľstvo MŠ Dúhový domček č. 44 v Hýľove oznamuje, že

zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2018/2019

 sa uskutoční v dňoch 2. – 26. mája 2018

 

Bližšie informácie poskytneme:

 

Vyhľadávanie