Starostka obce: Bc. Júlia KOČÍKOVÁ
Zástupca starostu: Ľudmila Hužvárová
Pracovníčka OcÚ: Eva Hlušková
Kontrolór obce: Ing. Gabriela Dorovová

 

 

Vyhľadávanie