Starostka: Bc. Júlia Kočíková (KDH)

Poslanci:

  • Vladimír Bernát (Strana zelených Slovenska)
  • Bc. Ľudmila Hužvárová (KDH)
  • RNDr. Lenka Maliničová, PhD. (KDH)
  • Marcel Pancák (KDH)
  • Viera Štefanovičová (Strana zelených Slovenska)

 

Vyhľadávanie