Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v sobotu 24. 1. 2015 o 17:30 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.