Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 27. 3. 2015 o 18:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Vyhľadávanie