Starostka obce Hýľov oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove plánované na 28. decembra 2020 sa ruší z dôvodu karanténych opatrení.

Vyhľadávanie