Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 15. 5. 2015 o 19:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Vyhľadávanie