Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v sobotu 5. 9. 2015 o 19:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.