Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v pondelok 14. 12. 2015 o 17:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Vyhľadávanie