Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 20. 5. 2016 o 18:30 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.