Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 26. 2. 2016 o 17:30 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Vyhľadávanie