Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 17. 6. 2016 o 19:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.