Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v sobotu 26. 11. 2016 o 17:30 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.