Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 24. 2. 20107 o 18:00 v zasadačke obecného úradu: