Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude vo štvrtok 15. 6. 2017 o 19:30 v zasadačke obecného úradu: