Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v sobotu 30. 9. 2017 o 18:30 v zasadačke obecného úradu: