Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 24. 11. 2017 o 17:15 v zasadačke obecného úradu: