Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 9. 2. 2018 o 17:30 v zasadačke obecného úradu:

 

Vyhľadávanie