Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 17. 3. 2018 o 18:30 v zasadačke obecného úradu: