Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 18. 5. 2018 o 19:30 v zasadačke obecného úradu: