Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 22. 6. 2018 o 19:00 v zasadačke obecného úradu:

Vyhľadávanie