Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 21. 9. 2018 o 18:30 v zasadačke obecného úradu:

Vyhľadávanie