Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v sobotu 26. 11. 2016 o 17:30 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 17. 6. 2016 o 19:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 20. 5. 2016 o 18:30 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 26. 2. 2016 o 17:30 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v pondelok 14. 12. 2015 o 17:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v sobotu 5. 9. 2015 o 19:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 15. 5. 2015 o 19:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 27. 3. 2015 o 18:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 27. 2. 2015 o 18:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v sobotu 24. 1. 2015 o 17:30 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Vyhľadávanie