Ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva bude v sobotu 13. 12. 2014 o 17:00 v zasadačke obecného úradu. V tomto súbore je návrh programu zasadnutia.

Vyhľadávanie