Vyššie

Hlavný kontrolór

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2022
Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2021
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2020
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 09-12/2020
Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2019
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-08/2020
Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2018
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2019
Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2018
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2018
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie