village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
9.6.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 116/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_004/2022
Číslo HROB_004/2022
Zmluvná strana 1 Agnesa Harmanová
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 116/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 116/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 1.6.2022
Dátum zverejnenia 9.6.2022
2.6.2022
Zmluva o pripojení
Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy 15/2022
Číslo 15/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36599361
Názov Zmluva o pripojení
Predmet Zmluva o pripojení
Cena 0
Dátum uzavretia 2.6.2022
Dátum zverejnenia 2.6.2022
Dátum účinnosti 3.2.2022
1.6.2022
Mandátna zmluva č. 04/2022
Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
Detail zmluvy 14/2022
Číslo 14/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
Zmluvná strana 2 IČO 35236221
Názov Mandátna zmluva č. 04/2022
Predmet Mandátna zmluva č. 04/2022
Cena 1500
Dátum uzavretia 31.5.2022
Dátum zverejnenia 1.6.2022
Dátum účinnosti 2.6.2022
1.6.2022
Zmluva o dielo
URBAN studio s.r.o.
Detail zmluvy 13/2022
Číslo 13/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 URBAN studio s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46461612
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 2200
Dátum uzavretia 1.6.2022
Dátum zverejnenia 1.6.2022
Dátum účinnosti 2.6.2022
30.5.2022
Poistenie majetku
Union poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 11-410246
Číslo 11-410246
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Union poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31322051
Názov Poistenie majetku
Predmet Poistenie majetku
Cena 0
Dátum uzavretia 29.4.2022
Dátum zverejnenia 30.5.2022
Dátum účinnosti 30.5.2022
17.5.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 122/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_003/2022
Číslo HROB_003/2022
Zmluvná strana 1 Jaroslav Oršík
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 122/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 122/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 17.5.2022
Dátum zverejnenia 17.5.2022
Dátum účinnosti 18.5.2022
Prílohy
5b0a5_Orsik.pdf
13.5.2022
Dohoda o prenájme priestorov KD
Obec Hýľov
Detail zmluvy 01/2022
Číslo 01/2022
Zmluvná strana 1 Miroslav Demeter
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Dohoda o prenájme priestorov KD
Predmet Dohoda o prenájme priestorov KD
Cena 25
Dátum uzavretia 13.5.2022
Dátum zverejnenia 13.5.2022
Dátum účinnosti 14.5.2022
29.4.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 190/2022
Júlia Kočíková
Detail zmluvy 190/2022
Číslo 190/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Júlia Kočíková
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 190/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 29.4.2022
Dátum zverejnenia 29.4.2022
Dátum účinnosti 1.5.2022
Dátum ukončenia 29.4.2022
29.4.2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta na cintoríne
Júlia Kočíková
Detail zmluvy 190/2022
Číslo 190/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Júlia Kočíková
Názov Zmluva o prenájme hrobového miesta na cintoríne
Predmet Zmluva o prenájme hrobového miesta na cintoríne
Cena 40
Dátum uzavretia 29.4.2022
Dátum zverejnenia 29.4.2022
19.4.2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
eurobus, a.s.
Detail zmluvy 27/22
Číslo 27/22
Zmluvná strana 2 eurobus, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36211079
Názov Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
Predmet Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
Dátum uzavretia 12.4.2022
Dátum zverejnenia 19.4.2022
Dátum účinnosti 1.5.2022
Dátum ukončenia 19.4.2022
30.3.2022
projektová dokumentácia " Autobusová zastávka, verejné priestranstvo v obci Hýľov"
SPK, s.r.o.
Detail zmluvy INT_002/2022
Číslo INT_002/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 SPK, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44560281
Názov Zmluva o dielo
Predmet projektová dokumentácia " Autobusová zastávka, verejné priestranstvo v obci Hýľov"
Cena 2000 € bez DPH
Dátum uzavretia 30.3.2022
Dátum zverejnenia 30.3.2022
Dátum účinnosti 31.3.2022
Dátum ukončenia 1.1.0001
29.3.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019 / OBEC
KOSIT EAST s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 KOSIT EAST s.r.o.
Názov Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019 / OBEC
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019 / OBEC
Dátum uzavretia 29.3.2022
Dátum zverejnenia 29.3.2022
Dátum účinnosti 30.3.2022
29.3.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 376/2022
Peter Kuzma
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Peter Kuzma
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 376/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 376/2022
Dátum uzavretia 29.3.2022
Dátum zverejnenia 29.3.2022
Dátum účinnosti 30.3.2022
22.3.2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ČIPOVÉHO SYSTÉMU č. ZM-KO-OD-22-0161/OBEC
KOSIT a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 KOSIT a.s.
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ČIPOVÉHO SYSTÉMU č. ZM-KO-OD-22-0161/OBEC
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ČIPOVÉHO SYSTÉMU č. ZM-KO-OD-22-0161/OBEC
Dátum uzavretia 21.3.2022
Dátum zverejnenia 22.3.2022
Dátum účinnosti 23.3.2022
9.3.2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070Z269
Pôdohospodárska platobná agentúra
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Pôdohospodárska platobná agentúra
Názov DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070Z269
Predmet DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070Z269
Dátum uzavretia 28.2.2022
Dátum zverejnenia 9.3.2022
Dátum účinnosti 10.3.2022
Poznámka https://www.crz.gov.sk/6252828-sk/dodatok-c-1/
4.3.2022
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu -príloha na rok 2022 -Dodatok č.1
neuvedený
Detail zmluvy 10/2004
Číslo 10/2004
Názov Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu -príloha na rok 2022 -Dodatok č.1
Predmet Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu -príloha na rok 2022 -Dodatok č.1
Cena 1620
Dátum uzavretia 4.3.2022
Dátum zverejnenia 4.3.2022
Dátum účinnosti 5.3.2022
16.2.2022
Darovacia zmluva
SR- Štatistický úrad
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 SR- Štatistický úrad
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Dátum uzavretia 16.2.2022
Dátum zverejnenia 16.2.2022
Dátum účinnosti 17.2.2022
Prílohy
0aee5_tablet.pdf
10.2.2022
Z M L U V A č. 03/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť centra voľného času , ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Hýľo
Mesto Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Mesto Košice
Názov Z M L U V A č. 03/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť centra voľného času , ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Hýľov
Predmet Z M L U V A č. 03/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť centra voľného času , ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Hýľo
Dátum uzavretia 7.2.2022
Dátum zverejnenia 10.2.2022
Dátum účinnosti 11.2.2022
Dátum ukončenia 17.3.2022
31.1.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
VSD
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 VSD
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
Dátum uzavretia 31.1.2022
Dátum zverejnenia 31.1.2022
Dátum účinnosti 1.2.2022
27.1.2022
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky v zmysle ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Licenčná zmluva v zmysle ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Názov Zmluva - Obec Hýľov
Predmet Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky v zmysle ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Licenčná zmluva v zmysle ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Dátum uzavretia 10.1.2022
Dátum zverejnenia 27.1.2022
Dátum účinnosti 28.1.2022